Friday, August 19, 2011

TNTJ பாளை நகர செயலாளர் கைது

உண்மையான பொய்யர்கள்

Add caption


சிந்திப்பீர்! 
தாங்கள் செய்த தவறை ஒத்துக்கொள்ளாமல் ரமலான் மாதத்தில் மேலும் மேலும் பொய் கூறுகின்றனரே இவர்களா தவ்ஹித்வாதி? இவர்களா குர்ஆன், ஹதீஸ் மற்றும் பின்பற்றக்கூடியவர்கள்?
முஸ்லிம் உம்மத்தே சிந்திப்பீர்!      
--
 

No comments:

Post a Comment